Dofinansowania Unijne

Dofinansowania Unijne

Realizujemy następujące projekty dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa CORE poprzez wprowadzenie nowoczesnego systemu współpracy z siecią partnerów na terenie całego kraju.
Umowa nr: UDA.POIG.08.02.00-24-075/09-00
Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Nazwa beneficjenta: CORE Arkadiusz Stanoszek
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

https://dystronet.pl