Warning: include_once(/home/users/corecompl/public_html/core.com.pl/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/users/corecompl/public_html/core.com.pl/wp-content/advanced-cache.php on line 20

Warning: include_once(): Failed opening '/home/users/corecompl/public_html/core.com.pl/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/multiphp/php7.2/usr/share/php:/home/lib/php7.2:/home/lib/php7.2/pear') in /home/users/corecompl/public_html/core.com.pl/wp-content/advanced-cache.php on line 20
Dofinansowania Unijne

Dofinansowania Unijne

Dofinansowania Unijne

Realizujemy następujące projekty dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa CORE poprzez wprowadzenie nowoczesnego systemu współpracy z siecią partnerów na terenie całego kraju.
Umowa nr: UDA.POIG.08.02.00-24-075/09-00
Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Nazwa beneficjenta: CORE Arkadiusz Stanoszek
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

https://dystronet.pl